BILJEŠKA

sa sastanka na temu aktualnosti u slobodnim zonama
održanog 15.09.2015. godine u 14.30 u Ministarstvu poduzetništva i obrta
Na inicijativu Udruge održan je sastanak na temu aktualnosti u slobodnim zonama u RH.

Na sastanku su sudjelovali gđa. Božena Gajica Uzelac, voditeljica odjela iz MINPO, gđa Branka Bedek Vitanović te gđa. Dubravka Maras, predsjednica Udruge.
Uvodno su prodiskutirana aktualna otvorena pitanja operativnog rada u zonama vezana uz korisnike i koncesionare (statusno – pravna pitanja u pojedinim zonama). Predstavnici MINPO-a su bili u radnim posjetama Podunavskoj SZ u Vukovaru i SZ Varaždin.

MINPO trenutno radi na obradi i prikupljanju Izvješća o poslovanju SZ. U tom kontekstu bi trebalo dati maksimum u slanju točnih i sveobuhvatnih traženih podataka, a u svrhu dobivanja što kvalitetnijeg ukupnog Izvješća koje bi u studenom trebalo biti prezentirano na Vladi RH.

MINPO će u okviru stručne skupine krenuti u siječnju s aktivnostima na izradi potpuno novog, redefiniranog, aktualnog i konzistentnog Zakona o SZ. Zaključeno je da je ovakav Zakon nužno poboljšati, uskladiti s realnim stanjem na području SZ u RH. Pri tome se planira da Zakon postane operabilan s početkom 2017. godine. U davanju prijedloga i mišljenja će biti uključeni predstavnici SZ, kao i predstavnici Udruge HSZ, te drugih ministarstava. Načelno je prihvaćen stav i prijedlog MINPO-a da se pri izradi prijedloga novog Zakona krene “bottom up” pristupom, odnosno od samih SZ, koristeći dobru poslovnu praksu i dosadašnja iskustva.

Predloženo je da se posebno razmotri mogućnost primjene porezne direktive u odnosu na isporuke u SZ iz RH, koncesijska pitanja naknada, kao i opcije posebnog pristupa lučkim, odnosno kopnenim SZ.

Posebno je naglašeno da MINPO ne planira mijenjati koncesijske ugovore, nego o statusima istih (nakon isteka) promišlja dugoročno na svim područjima gdje postoji interes za obavljanje djelatnosti u SZ, kao što je to već i ugrađeno u postojećem Zakonu o SZ.

Sastanak je zaključen u 16.00 sati.

PREDSJEDNICA UDRUGE

mr.sc Dubravka Maras, MBA