Potpisana Povelja za Nacionalnu kontakt točku s WFZO, Događaju je bila nazočna i gđa Božena Gajica Uzelac iz MINGPO-a. Dogovoreno je da će se naše aktivnosti operativno i organizacijski voditi u okviru EU ureda (Barcelona)