OSNOVNE AKTIVNOSTI Udruge su:

  • praćenje provedbe propisa koji uređuju poslovanje slobodnih zona i predlaganje njihovih izmjena i dopuna
  • izrada prijedloga poboljšanja rada stručnih službi u slobodnim zonama i državnoj upravi
  • poticanje i pužanje pomoći novoosnovanim slobodnim zonama
  • ujednačavanje uvjeta poslovanja u slobodnim zonama
  • izrada prijedloga, uputa i odgovora korisnicima slobodnih zona i stručna pomoć u komunikaciji s nadležnim institucijama državne (Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo financija i dr.), regionalne i lokalne razine
  • poticanje suradnje između slobodnih zona u RH, te suradnje sa slobodnim zonama u svijetu
  • pravodobno informiranje svih zainteresiranih strana o aktualnostima u svezi s poslovanjem slobodnih zona u RH i svijetu