04.03.2011. godine Udruga je dostavila MINGORP-u prijedlog okvira aktivnosti Radne grupe za razvoj slobodnih zona, a koji sadrži slijedeće teme:

1. Carinska pitanja – u nadležnosti Carinske uprave MFIN

Dio tema obrađen je na sastanku 09.02.2011. (tip slobodne zone, carinski status strane robe i opreme). Potrebno je definirati način primjene pojednostavljenog provoznog postupka u slobodnim zonama – NCTS, odrediti se o carinskom statusu robe i opreme koja je izgubila preferencijalno podrijetlo, odnosno definirati na koji će se način isto ponovno dokazivati i sl.

2. Porezna pitanja – u nadležnosti Porezne uprave MFIN

Dobiti na uvid prijedlog Zakona o PDV-u koji će se početi primjenjivati od dana ulaska u EU.

Predložiti oslobođenje od obračuna PDV-a na stranu robu i opremu u slučaju prestanka rada slobodne zone, odnosno prijenosa istih na drugu poslovnu jedinicu korisnika (proizvođača i izvoznika) izvan zone, te ostala rješenja u ovisnosti o konačnom zakonskom okviru za budući rad zona.

3. Reguliranje statusa slobodnih zona – raskidanje koncesijskih ugovora u slučaju prestanka rada slobodnih zona po ulasku u EU, smanjenje/preuređenje područja ili dijela područja pod koncesijom i sl.

4. Smanjenje koncesijskih naknada za slobodne zone – izmjene Zakona o slobodnim zonama i gospodarska kriza uzrokovali su smanjenje broja korisnika i ostvarenih prihoda.

5. Ciljana transformacija područja slobodnih zona – EU projekti, strategija Vlade RH i/ili samostalno.

6. Pregovori o izuzeću od plaćanja PDV-a u slobodnim zonama po ulasku u EU (a na osnovu postojećeg stava EK o predmetnoj temi) – donošenje pregovaračkog stajališta do ulaska u EU.

7. Sagledavanje specifičnosti lučkih slobodnih zona.

8. Analiza Zakona o slobodnim zonama – iznalaženje mogućnosti za reviziju/poboljšanje postojećih odredbi (primjerice ponovno uključivanje stranih fizičkih i pravnih osoba u obavljanje tranzitnih poslova u zonama, revizija prijelaznih razdoblja za korištenje potpora za izvršena ulaganja i olakšica poreza na dobit za korisnike slobodnih zona, kao i okvira definiranih Zakonom o poticanju ulaganja), te reguliranje načina osiguranja samog prostora slobodne zone i drugih uvjeta za rad slobodnih zona koji još nisu definirani.

9. Revizija CARDS 2003 projekta “Strateški plan dugoročnog razvoja postojećih slobodnih zona u Hrvatskoj” s obzirom na protek vremena i aktualni gospodarski trenutak.