06.09.2011. u organizaciji TEB – poslovnog savjetovanja održan je seminar vezano za Izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u i ostale aktualnosti, od kojih izdvajamo ukidanje zakonskih prepreka za razvitak elektroničkog poslovanja u RH.

Porezni obveznici mogu ispostavljati račune za isporučena dobra i obavljene usluge na papiru ili u elektroničkom obliku. Računi poslani telekomunikacijskim uređajem ne smatraju se računima ako nisu ispostavljeni sukladno čl. 104.a Pravilnika. Primatelj računa mora dati suglasnost za primanje računa u elektroničkom obliku, osim za račune koji se odnosi na isporuke oslobođene PDV-a. Ispostavljanje, otprema, primitak i sve druge radnje vezano za račun u elektroničkom obliku mogu se obavljati putem ovlaštenog informacijskog posrednika (FINA je razvila servis e-Račun koji je sukladan preporukama EU i kompatibilan sa sličnim rješenjima na inozemnom tržištu).

Prema najavi načelnice Odjela za PDV pri Središnjem uredu Porezne uprave, gđe. Kalčić novi Zakon o PDV-u u cijelosti bi se primjenjivao s danom ulaska u EU (očekivani datum 01.07.2013.), a do tada je potrebno uskladiti sve preostale odredbe koje još nisu usklađene s regulativom EU, uključujući i porezni status slobodnih zona.