u Narodnim novinama br. 134 od 23.11.2011. objavljen je Pravilnik čiji tekst možete pogledati u nastavku. Također, podsjećamo da je u Narodnim novinama br. 125 od 07.11.2011. objavljen novi Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_125_2500.html).