26.04.2012. godine održana je redovna godišnja Skupština Udruge, a prema dnevnom redu izvršene su redovne godišnje obveze članova vazano za poslovanje Udruge:

  • Usvajanje izvještaja o radu Uprave Udruge u 2011. godini
  • Usvajanje financijskog izvještaja Udruge za 2011. godinu
  • Usvajanje Plana aktivnosti Udruge u 2012. godini
  • Usvajanje financijskog plana Udruge za 2012. godinu
  • Donošenje Odluke o vođenju jednostavnog knjigovodstva za 2012. godinu

Gđa. Maras ukratko je podsjetila prisutne na najvažnija događanja i aktivnosti Udruge tijekom prethodne godine – radni sastanci u CURH vezano za otvorena carinska pitanja(način funkcioniranja slobodnih zona nakon ulaska u EU, preferencijalno podrijetlo robe, obračun carine na strana sredstva/materijale, poslovanje nerezidenata, statusi ovlaštenog primatelja i pošiljatelja i dr.), osnivanje Radne grupe za razvoj slobodnih zona pri bivšem Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva u koju su uz nadležna ministarstva bili uključeni i znanstvenici s Ekonomskog instituta (održan tek uvodni sastanak, Udruga dostavila prijedlog aktivnosti i otvorenih pitanja vezano za carinski i porezni nadzor te status slobodnih zona tijekom tranzicijskog razdoblja i nakon pristupanja RH u članstvo EU), Pravilnik o korištenju automata za prodaju toplih i hladnih napitaka, snekova, te jednostavnih jela u originalnom pakiranju za potrebe zaposlenika kod korisnika zone koji obavlja gospodarsku djelatnost u slobodnoj zoni.

Plan aktivnosti Udruge za 2012. godinu uz redovne aktivnosti koje Udruga kontinuirano provodi od svog osnutka prvenstveno uključuje i realizaciju aktivnosti započetih u okviru Radne grupe za razvoj slobodnih zona. Prisutni su se složili da se isto realizitra zajedničkim koordiniranim djelovanjem s novim matičnim ministarsvom – Ministarstvom poduzetništva i obrta.

Na prijedlog gosp. Legca, dogovoreno je da se Udruga, odnosno institut slobodnih zona aktivno promovira u medijima putem izravnog intervjua u Poslovnom dnevniku i/ili u poslovnim prilozima Jutarnjeg/Večernjeg lista (naglasak na novim investicijama, novim tehnologijama, novom zapošljavanju, povećanju izvoza).

Jedna od posebno istaknutih planiranih aktivnosti je i organizacija studijskog putovanja u slobodne zone EU. Predsjednica je pozvala prisutne da dostave svoje prijedloge i aktivno se uključe u pripremu istog.

Sukladno zahtjevu Krapinsko zagorske slobodne zone od 29.03.2012.godine o prekidu članstva u Udruzi zbog nemogućnosti podmirenja obveza za članarinu, Skupština Udruge je temeljem članka 10 Statuta udruge isto i prihvatila.

Gđa Maras obavijestila je prisutne da je nakon višemjesečnih upita/pokušaja komunikacije s novim resornim ministarsvom – Ministarstvom poduzetništva i obrta, kao i bivšim voditeljem Odsjeka za slobodne zone, gosp. Radkovićem koji je prešao na druge poslove u Ministarstvu gospodarstva( Uprava za industrijsku politiku, energetiku i rudarstvo), formalnim i neformalnim kanalima, jučer konačno dobiven termin sastanka, 03.05.2012., s gosp. Draženom Prosom, zamjenikom ministra poduzetništva i obrta, a slijedom našeg dopisa od 21.03.2012. gdje smo ministru, gosp. Gordanu Marasu ukratko izložili aktualnu problematiku poslovanja slobodnih zona.