03.05.2012. održan je uvodni sastanak s predstavnicima MINPO glede aktualne problematike poslovanja hrvatskih slobodnih zona tijekom tranzicijskog razdoblja i nakon pristupanja u članstvo EU, a s obzirom na izmjene u nadležnosti nad slobodnim zonama uslijed preustroja bivšeg Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Trenutna situacija glede nadležnosti nad slobodnim zonama je slijedeća:

  • Nadležnosti između ministarstva nisu još do kraja definirane, primjerice koncesije i nadalje vodi MINGO, a poticanje ulaganja je preuzelo MINPO;
  • Vrlo je vjerojatno da će se zonama baviti g.đa Božena Gajica Uzelac koja vodi Odjel za potporu izvoza u predmetnoj Upravi, te gosp. Sani Ljubunčić;
  • Potrebno je uskladiti zakone koji prelaze u nadležnost MINPO, a prethodno su bili u nadležnosti MINGO;
  • MINPO bi se trebao  baviti malim i srednjim poduzetnicima, dok su u slobodnim zonama prisutni i mnogi veliki poduzetnici – ostaje nejasno;
  • Do sada nije izvršena primopredaja dokumentacije vezane uz slobodne zone( još je sve kod gosp. Radkovića);
  • Tekući predmeti, npr. zahtjevi za proširenje koncesije za SZ Zagreb i SZ Đuro Đaković – Slavonski Brod stoje i na njima nitko ne radi.

Zaključeno je slijedeće: gosp. Ljubunčić će prenijeti detalje sastanka gosp. Marasu i zamjeniku ministra gosp. Prosu te predložiti formiranje Radne grupe – rad u svrhu unapređenja poslovanja, poboljšanja zakonodavnog okvira, usklađivanja i prilagodbe u trenutku pristupanju EU i drugim otvorenim strateškim i operativnim pitanjima, te žurno definiranje nadležnosti i osoba zaduženih za slobodne zone.