03.10.2012. održan je sastanak s predstavnicima MINPO – Uprava za međunarodnu suradnju, investicije i razvoj te MFIN – Carinska i Porezna uprava, a vezano za poslovanje slobodnih zona nakon pristupanja EU.

Zaključci:

  • Primopredaja dokumentacije između ministarstava, bivšeg MINGORP i novo nadležnog MINPO, još uvijek nije izvršena u cijelosti.
  • Zahtjev za proširenje koncesije za SZ Zagreb na izdvojenu lokaciju je u postupku rješavanja.
  • SZ Đuro Đaković Slavonski Brod uputiti će MINPO zahtjev za proširenje koncesije.
  • Udruga će do 15.10.2012. dostaviti MINPO listu otvorenih pitanja s konkretnim operativnim primjerima vezano za carinski i porezni tretman poslovanja u slobodnim zonama po pristupanju EU.
  • Do konca mjeseca listopada koncesionari/osnivači dužni su dostaviti godišnje izvještaje o poslovanju slobodnih zona za 2011. – ukupni podaci o poslovanju koncesionara/osnivača i svih korisnika zone( prema obrascima za 2010.).
  • MINPO planira obaviti dubinsku analizu svake pojedine zone u cilju iznalaženja najprihvatljivijeg strateško-statusnog rješenja za istu.
  • Prema najavi predstavnika MFIN-CU slobodne zone će nakon pristupanja EU moći poslovati kao tip I i/ili tip II slobodnih zona sukladno Carinskom kodeksu Zajednice ( Modernizirani carinski zakon se do daljnjega još uvijek neće primjenjivati)
  • Carinski nadzor i postupanje sa zatečenom robom/opremom u slobodnoj zoni nakon pristupanja EU obavljat će se sukladno odredbama iz Ugovora o pristupanju EU (vidjeti Narodne novine-međunarodni ugovori br. 2/2012). DGTAXUD priprema upute za primjenu carinskih postupaka, svojevrsni vodič/smjernice za pristupanje.
  • Prijedlog Zakona o PDV-u slijedeći se  tjedan šalje EC na uvid. Očekuje se da bi isti mogao biti objavljen do 01.01.2013. Za izuzeća i oslobođenja primjenjuju se prijelazne odredbe iz Direktive 206/112/EC (članak 406.). PDV će se obračunavati sukladno provedenom carinskom postupku( puštanje robe u slobodan promet).
  • Nakon donošenja novog Zakona o PDV-u slijede i izmjene Zakona o slobodnim zonama.