Hrvatski sabor donio je na svojoj 7. sjednici dana 22.02.2013. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_28_475.html)