Dana 05.04.2013. godine u Ministarstvu financija – Carinska uprava RH, uz sudjelovanje predstavnica Porezne uprave, Službe za porez na dodanu vrijednost, održan je radni sastanak o otvorenim pitanjima glede carinskog postupanja i nadzora u slobodnim zonama, te poreznog nadzora.

Informirani smo da je u tijeku priprema Naputka o carinskom nadzoru i postupanju u slobodnim zonama gdje će se detaljno razraditi predmetna tematika, a na internet stranici Carinske uprave objavljen je i prijevod Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 o odredbama za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o uspostavi Carinskog zakonika Zajednice. Naglašeno je da Carinska uprava u svom radu polazi od stajališta da prilagodbu/prijelaz na nove uvjete poslovanja nakon 01.07.2013. treba obaviti što jednostavnije i efikasnije, bez radikalnih rezova i uz minimalno financijsko opterećenje svih uključenih strana.

Predstavnice Porezne uprave nisu mogle dati konkkretne odgovore na pitanja koja je Udruga već u nekoliko navrata ponovila, a odnose se na obračun usluga koje koncesionari pružaju korisnicima zone i promet roba koje se smještaju u zonama.

Inzistira se na kategorijama “isporuka” i “stjecanje” u zoni, gdje se PDV ne obračunava na robu iz trećih zemalja, te robu iz EU namijenjenu izvozu, te posljedično ni na sve usluge s tim u vezi. Udruga nije prihvatila takva tumačenja, smatra ih neodrživima jer ista ne odgovaraju potrebama gospodarstva. Ne uzimaju se u obzir multiplikativni efekti koje bi institut slobodnih zona kroz direktnu gospodarsku aktivnost korisnika i indirektnu njihovih poslovnih partnera i drugih uključenih subjekata dugoročno donosio državi. Zaključeno je da će se o ovome pokušati razgovarati na višoj razini unutar Porezne uprave.