Carinska uprava donijela je Uputu o provedbi mjera carinskog nadzora u slobodnim zonama br. 29/13 koja se primjenjuje od 01.07.2013., a čime se prestaje primjenjivati Naputak br. 5/06 za provedbu carinskog postupka u slobodnim zonama.

Uputa 29-13