Uputom br. 31/13 za primjenu pojedinih odobrenja nakon 01. srpnja 2013. godine Carinska uprava propisala je postupanje carinarnica s odobrenjima za vođenje evidencije o robi zajednice / robi koja nema status robe Zajednice u slobodnoj zoni. Nova odobrenja donose se sukladno oglednom primjeru iz Priloga 4 / Priloga 5 ove Upute

Uputa 31-13

Prilog 31-4

Prilog 31-5