Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama NN148-13

U Narodnim novinama br. 148 od 11.12.2013. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama koji stupa na snagu dana 19.12.2013.