U Narodnim novinama br. 19. objavljen je Pravilnik o načinu plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone koji stupa na snagu 20. veljače 2014. godine.