KAKO POSTATI KORISNIK SLOBODNE ZONE

Domaće i strane fizičke i pravne osobe mogu obavljati gospodarsku djelatnost u zoni ako su registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje te djelatnosti te ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o slobodnim zonama.

Korisnici obavljaju gospodarsku djelatnost u zoni na temelju ugovora sklopljenog s osnivačem zone.

Korisnici su dužni voditi knjigovodstvo za poslovanje u zoni, ili odvojeno knjigovodstvo za dio svog poslovanja koje obavljaju u zoni.

PROCEDURA
Zainteresirane domaće i strane pravne i fizičke osobe upućuju pismo namjere tvrtki ili ustanovi za upravljanje pojedinim slobodnom zonom u kojem iznose:

  • opis gospodarske djelatnosti koju žele obavljati u zoni;
  • podatke o potrebnom zemljištu, objektu te infrastrukturi;
  • podatke o namjeravanim ulaganjima;
  • procjenu efekata od namjeravane djelatnosti;
  • rješenje o registraciji tvrtke odnosno obrtnicu.