Slobodna zona je dio teritorija Republike Hrvatske na kojem se djelatnosti obavljaju pod posebno utvrđenim uvjetima.

U zoni se može obavljati: proizvodnja robe, oplemenjivanje robe, skladištenje robe, trgovina na veliko, strateške aktivnosti poslovne podrške, aktivnosti osnivanja tehnoloških razvojno-inovacijskih centara te pružanje usluga, osim bankarskih i drugih novčanih poslova i usluga osiguranja i reosiguranja imovine i osoba.

U zoni nije dopušteno obavljanje trgovine na malo.

Roba koja se unosi u zonu mora glede zdravstvene, veterinarske ili fitopatološke ispravnosti udovoljavati uvjetima koji su propisani u Republici Hrvatskoj.

PROŠIRITE SVOJE POSLOVANJE

ULAŽITE U SLOBODNE ZONE U HRVATSKOJ

Slobodne zone u Hrvatskoj su mogućnost vašeg ulaganja

… ukoliko ste zainteresirani za proizvodnju namijenjenu izvozu, međunarodne trgovinske i uslužne djelatnosti s dodanom vrijednošću ili intenzivne aktivnosti vezane uz istraživanje i razvoj, odaberite neku od 13 slobodnih zona. Četiri se nalaze u lukama Puli, Rijeci, Splitu i Pločama, a ostale su razmještene u unutrašnjosti: Krapinsko-zagorska, Splitsko-dalmatinska zona, zone u Kukuljanovu, Osijeku, Ribniku, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Vukovaru i Zagrebu.

Visoko obrazovana radna snaga, razvijena infrastruktura te povoljan geoprometni položaj omogućuju pristup tržištu od 500 milijuna potrošača. Niz međunarodnih tvrtki iz Italije, Njemačke, Austrije, Švicarske i Francuske već je u hrvatskim slobodnim zonama. Djelatnosti koje se obavljaju u slobodnim zonama su tradicionalna proizvodnja koja uključuje metalnu i automobilsku industriju, tekstilnu proizvodnju, građevinarstvo i brodogradnju te informatičku tehnologiju, izradu softvera, inovativne kompjuterski vođene tehnologije i strojeve, te proizvodnju medicinskih proizvoda i pomagala.

Osnovno o Hrvatskoj

Stanovništvo 4.1 milijuna, izvor DZS 2019

Površina 56.594 km2

Glavni grad Zagreb

Jezik hrvatski

Valuta hrvatska kuna (HRK)

Politički sustav parlamentarna demokracija

Vremenska zona srednje europsko vrijeme (CET)

Klima kontinentalna i mediteranska

Međunarodni status članica WTO-a, CEFTA-e i NATO, zemlja članica EU

izvor: Republika Hrvatska – Državni zavod za statistiku, 2007.

Uprave slobodnih zona

… bit će vaš “one stop shop“ i pružiti slijedeće usluge:

• pomoći će vam u osnivanju novog poduzeća i/ili zajedničkog ulaganja

• pomoći će pri ishođenju potrebnih dozvola od lokalnih i državnih institucija

• pomoći će vam u carinjenju, otpremi i špediciji

• povezat će vas s domaćim tvrtkama i postojećim ulagačima

• pomoći će vam u umrežavanju na lokalnoj i regionalnoj razini, s visokoobrazovnim institucijama, sveučilištima, lokalnim i regionalnim tijelima uprave, te pružateljima poslovnih usluga

Zašto ulagati u slobodne zone u Hrvatskoj?

• lak pristup kvalificiranoj, obrazovanoj, inovativnoj, produktivnoj i višejezičnoj radnoj snazi koja će odgovoriti vašim potrebama

• dobre poveznice s visokoobrazovnim institucijama i ustanovama

• razvijena informatička infrastruktura

• povoljan geoprometni položaj te suvremena prometna infrastruktura i izvrsna povezanost

• duga tradicija industrijske proizvodnje i domaće tvrtke s kojima se može dobro povezati u proizvodnji i međunarodnim uslugama

• partnerski pristup i snažna podrška hrvatske Vlade

• sigurno poslovno okruženje

Dodatni razlozi za ulaganje

• slobodne zone koje se lako prilagođavaju posebnim potrebama ulagača

• infrastruktura sa svim uslugama unutar zona, proizvodnje te distribucije robe i usluga

• konkurentna cijena komunalnih usluga

• poticaji, porezne i carinske olakšice namijenjene ulagačima

• izvrsne pomorske, cestovne, željezničke i zračne veze s Europom i ostatkom svijeta