SLOBODNA ZONA KUKULJANOVO

INDUSTRIJSKA ZONA d.o.o. SLOBODNA ZONA KUKULJANOVO

O NAMA

Društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i upravljanje industrijskom zonom na području Škrljevo – Kukuljanovo. VLASNIK KONCESIJE za osnivanje Slobodne zone Kukuljanovo.

Slobodna zona Kukuljanovo (dio Industrijske zone Bakar), smještena je u zaleđu grada Bakra, na 10 km udaljenosti od Rijeke. Ona se isto tako nalazi na izuzetno povoljnom strateškom prometnom pravcu, predstavljajući jednu od najkraćih prometnih veza između Centralne Europe i Mediterana.

Zona leži u neposrednoj blizini autoceste Rijeka-Zagreb, autoceste Rijeka-Split i prometnog pravca planirane autoceste Rijeka-Trst. Lučki kompleks Bakra udaljen je samo 3 km, a željeznička stanica Škrljevo, na pruzi Rijeka-Ljubljana također je u blizini. Aerodrom Krk leži na udaljenosti od samo 10 km od Slobodne zone.

ORGANIZACIJSKI OBLIK                                                                                                                                                                   

Društvo obavlja slijedeće poslovne djelatnosti:

 • poslovanje nekretninama
 • inženjering
 • građenje, projektiranje i nadzor
 • održavanje infrastrukturnih i ostalih objekata
 • praćenje i čuvanje ekološkog stanja u Zoni
 • upravljanje Slobodnom zonom

Članovi – osnivači društva Industrijska zona su:

 • Grad Bakar
 • Općina Čavle
 • Grad Rijeka

KAPACITETI

Ukupni regionalni kapacitet Zone je oko 5.000.000 m2, od čega je danas u funkciji oko 2.750.000 m2.

Izgrađeno područje opremljeno je slijedećim infrastrukturnim objektima:

 • 5 km željezničkog industrijskog kolosijeka, sa spojem na željezničku stanicu Šrkljevo
 • cestovne prometnice
 • vodoopskrbni sustav (vodovod) za sanitarne vode
 • posebni vodoopskrbni sustav za protupožarne operacije, kapaciteta dva posebna požarišta
 • podijeljeni kanalizacijski sustav oborinskih i fekalnih otpadnih voda
 • visokonaponska mreža, sa električnim napajanjem preko 110/35 KV transformatorske stanice
 • lokalna opskrba plinom iz plinovoda
 • suvremena TT mreža

Organizacijski se Zona sastoji od dvije cjeline i to radne zone R-27 i radne zone R-29.

KORISNICI NAŠIH USLUGA

Korisnik Slobodne zone može biti bilo koja domaća i strana, pravna i fizička osoba. Status korisnika Slobodne zone stječe se sklapanjem Ugovora sa osnivačem Zone, odnosno sa trgovačkim društvom  “Industrijska zona” d.o.o. Bakar.

KONTAKT

Industrijska zona d.o.o.

Industrijska zona 182/2

51227 Kukuljanovo

Sjedište:

Primorje 39/II

51222 Bakar

Irvin Badurina, dipl.iur.

Direktor

tel: +385 51 253 062;

+385 51 253 060;

+ 385 51 253 065

fax: +385 51 253 061

e-mail: uprava@ind-zone.hr

marketing@ind-zone.hr

web: www.ind-zone.hr