SLOBODNA ZONA OSIJEK d.o.o.

Vukovarska cesta 229c

31000 OSIJEK

tel: +38531 586 029

fax: +38531 586 016

url: www.szo.hr