O NAMA

Postanak i razvitak Grada Splita, kao i cijelog jadranskog dijela Hrvatske, od svojih početaka do najnovijeg doba, usko je povezan sa razvitkom trgovačkog i putničkog prometa jadranskih luka.

Luka Spit je zbog svog geografskog položaja, zaleđa kao i velikog broja naseljenih otoka u priobalju, bila uvijek orijentirana na putnički i na teretni promet. Po putničkom prometu luka Split je danas prva u Hrvatskoj, a po prometu tereta je na trećem mjestu poslije Rijeke i Ploča.
Povoljan položaj luke Split na Jadranskom moru koje je uvučeno u samo središte Europe je utjecalo na razvitak prometne infrastrukture prema Splitu.

Zbog navedenog značaja luke Split, prometnog položaja i tadašnjih smjernica razvitka prometa osnovana je Carinska zona Split 1988.g.

U cilju razvitka poslovanja i investiranja u infrastrukturu luke Split uvjetovanim poreznim i carinskim povlasticama iz Zakona o slobodnim zonama, Lučka uprava Split pokreće postupak usklađenja postojeće Carinske zone s Zakonom, to jest postupak osnivanja Slobodne zone luke Split.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 10.prosinca 1998.g. donijela je Odluku o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Split za osnivanje Slobodne zone luke Split. Prema Rješenju Ministarstva gospodarstva o udovoljavanju uvjeta za početak rada slobodne zone luke Split od 4. prosinca 2000.g. započeli smo s radom 1. siječnja 2001.g.

ORGANIZACIJSKI OBLIK
Sukladno zakonskim propisima koji se odnose na morske luke, Slobodnom zonom luke Split upravna javna neprofitna ustanova Lučka uprava Split.

KAPACITETI
Slobodna zona luke Split obuhvaća dio kopnenog i morskog dijela lučkog područja luke Split, a sastoji se od dva dijela:
a) kopneni dio – obuhvaća područje od rta Stinice do granice k.o. Split – k.o. Solin – površine 259.900 m2
b) morski dio površine 24.000 m2

Područje slobodne zone luke Split – Vranjički bazen se nalazi unutar područja Vranjički bazen definiranog Odlukom o osnivanju Lučke uprave Split, pod upravom Lučke uprave Split.

Infrastruktura:
Glavna lučka cesta, širine 20 m s četiri trake izgrađena je od glavnog ulaza u lučko područje i povezana s ostalom cestovnom mrežom, širine 9-12 m., dužina glavnih cesta u lučkom području iznosi 2,140 m, spojnih cesta 1,295 m i prilaznih cesta 3,742 m.

Ukupna dužina industrijskog kolosjeka iznosi 3,006 m. Trase kolosjeka su položene u dva paralelna pravca i to:

  • između operativne obale i skladišta i
  • između skladišta i otvorenih skladišnih prostora.

Osnovna namjena vodovodne mreže na lučkom području je zaštita od požara, te opskrba vodom za svakodnevne potrebe.

Za potrebe oborinskih voda, otvorenih i zatvorenih skladišta, izgrađen je odgovarajući kanalizacijski sustav koji je priključen jednim dijelom na gradski kolektor promjera 1 m.

Opskrba lučkog područja električnom energijom izvedena je putem dvije trafostanice TS-2 i TS-3 napona 630V kojim se napajaju sva skladišta, dizalice i ostali prateći objekti putem niskonaponskih mreža od 400V.

Čitavo lučko područje obuhvaćeno je telekomunikacijskom mrežom.

Protupožarni sustav i vatrodojava se temelji na neprekidnim dežurstvima vatrogasaca te redovnom planskom obilasku svih skladišta, uređaja i objekata.

Suprastruktura

Suprastruktura navedenog područja sastoji se od:

a) Radiona i priručno skladište 1,860 m2
b) Stražarnica na ulazu 24 m2
c) Otvorene nastrešnice 5,176 m2
d) Upravna zgrada 1,200 m2
e) Zatvorena skladišta 36,242 m2
f) Radione 275 m2
g) Barake 88 m2
UKUPNO: 44,865 m2

Prostor je infrastrukturno i suprastrukturno izgrađen i udovoljava uvjetima za uspješno provođenje carinskog nadzora.

Korisnik može na temelju ugovora s osnivačem Zone u Zoni obavljati slijedeće djelatnosti:

  • proizvodnja robe
  • oplemenjivanje robe
  • trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
  • bankarski i drugi novčarski poslovi
  • usluge osiguranja i reosiguranja imovine i osoba

KORISNICI NAŠIH USLUGA
Korisnicima Slobodne zone luke Split se smatraju svi korisnici lučkih usluga i svi koncesionari koji obavljaju djelatnost na lučkom području.

KONTAKT

Lučka uprava Split
Gat sv. Duje 1
21000 Split

Joško Berket, dipl.iur.
pomoćnik ravnatelja Lučke uprave Split

tel: 021 390-212, 390-222
fax: 021 390-239
e-mail: josko.berket-bakota@portsplit.com

Miranda Šaban, dipl.iur.
referent za razvoj i istraživanje tržišta

tel: 021 390-219, 390-222
fax: 021 390-239
e-mail: miranda.saban@portsplit.com