PROPISI KOJI SE ODNOSE NA POSLOVANJE U SLOBODNOJ ZONI

Zakon o slobodnim zonama

(Narodne novine 44/96, 92/05, 85/08)

Pravilnik o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona

(Narodne novine 122/08, 33/10, 05/10)

Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije

(Narodne novine 54/13)

–       Carinski zakonik Zajednice

–       Uredba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice

Uputa br. 29/13 o provedbi mjera carinskog nadzora u slobodnim zonama

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

(Narodne novine 73/13)

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

(Narodne novine 79/13, 85/13)

Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženjae

(Narodne novine 111/12, 28/13)

Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

(Narodne novine 40/13)

Zakon o porezu na dobit

(Narodne novine 177/04,  90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12)

Zakon o trgovačkim društvima

(Narodne novine 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13)