E-mail: info@croatianfreezones.org

Uprava Udruge:

Dubravka Maras
predsjednica
E-mail

Svemir Zekulić
potpredsjednik
E-mail

Zoran Legac
potpredsjenik
E-mail

Andreja Mišak
članica
E-mail

Miranda Šaban

članica
E-mail