E-mail: info@croatianfreezones.org

Uprava Udruge:

Dubravka Maras

predsjednica

E-mail

Tomislav Batur, ravnatelj, Lučka uprava Ploče

potpredsjednik

E-mail

Marin Rameša, Jadranska vrata dd, financijski direktor

potpredsjenik

E-mail

Andreja Mišak, neovisna stručnjakinja

članica Uprave

E-mail

Miranda Šaban Lučka uprava Split, pomoćnica ravnatelja

članica Uprave

E-mail