PREDNOSTI I POVLASTICE POSLOVANJA U SLOBODNOJ ZONI


Poticajne mjere iz Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

–      poticaji za mikropoduzetnike,

–      porezni poticaji,

–      poticaji za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom,

–      poticaji za opravdane troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom,

–      poticajne mjere za:

 • razvojno-inovacijske aktivnosti
 • aktivnosti poslovne podrške
 • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti,

–      poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta,

–      poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte.

 

 

Smještaj i iznošenje robe u/iz slobodne zone

 

U slobodnu zonu se može smjestiti roba Zajednice i roba koja nema status robe Zajednice.

 

Držanje robe u slobodnim zonama vremenski nije ograničeno osim za robu koja je obuhvaćena Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU, a za koju su propisana vremenska ograničenja.

 

Roba unesena u slobodnu zonu može se koristiti i za opskrbu plovila u međunarodnom prometu.

 

U slobodnu zonu se može smjestiti i trošarinska roba u sustavu odgode plaćanja trošarine ukoliko je korisnik zone dobio trošarinsko odobrenje od nadležnog carinskog ureda.

 

Robu koja ulazi u slobodnu zonu ne treba podnositi carinskim tijelima, niti se za nju treba podnositi carinska deklaracija, osim ako:

–      je roba bila stavljena u carinski postupak koji se unosom robe u slobodnu zonu završava (ukoliko predmetni carinski postupak dopušta izuzeće od obveze podnošenja robe, takvo se podnošenje neće zahtijevati),

–      roba ulazi u slobodnu zonu izravno iz područja izvan carinskog područja Zajednice,

–      je roba stavljena u slobodnu zonu na osnovu odluke o odobrenju povrata ili otpusta uvozne carine,

–      se na tu robu primjenjuju mjere iz članka 166. st. 1. točka (b) Carinskog zakonika Zajednice (mjere zajedničke poljoprivredne politike).

 

Roba koja nema status robe Zajednice može se tijekom smještaja u slobodnoj zoni:

–      bez odobrenja podvrgnuti uobičajenim oblicima rukovanja iz članka 109. st. 1. Carinskog zakonika Zajednice,

–      staviti u neki od carinskih postupaka (puštanje u slobodan promet, unutarnja proizvodnja, preradba pod carinskim nadzorom, privremeni uvoz),

–      ustupiti u korist države ili uništiti u skladu s člankom 182. Carinskog zakonika Zajednice.

 

Roba koja se iznosi iz slobodne zone može se:

–      izvesti ili ponovno izvesti iz carinskog područja Zajednice  ili

–      unijeti u drugi dio carinskog područja Zajednice.

 

Oslobođenja prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

–      oslobođenja za isporuke dobara unutar EU (članak 41.)

–      oslobođenja za stjecanje dobara unutar EU (članak 42.)

–      oslobođenja pri uvozu (članak 44.)

–      oslobođenja pri izvozu (članak 45.)

–      oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom (članak 47.)

–      oslobođenja za određene isporuke izjednačene s izvozom (članak 48.)

–      oslobođenja za usluge posredovanja (članak 49.)

–      oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu (članci 50.-56.)

Pogodnosti u platnom prometu i deviznom poslovanju

 

–      slobodno je plaćanje uvoza roba i usluga u stranoj gotovini i čekovima

–      slobodno se naplaćuje potraživanje od nerezidenata u stranoj gotovini, gotovini u kunama i čekovima

–      naplata je slobodna do 15.000 eura ili 105.000 kuna po transakciji ili u više povezanih transakcija prilikom:

 • prodaje roba i pružanja usluga
 • prodaje nekretnina
 • primanja zajmova
 • prodaje prenosivih vrijednosnih papira i udjela

–      nisu propisani obvezni rokovi plaćanja i naplata u poslovima s inozemstvom, neovisno o tome da li je riječ o gotovinskim ili bezgotovinskim transakcijama

–      plaćanja između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja dopuštena su pri:

 • kupoprodaji određenih roba i usluga između korisnika slobodne zone i rezidenta izvan zone
 • pri posredničkim poslovima u trgovini s inozemstvom
 • kod tekućih poslova u trgovini s inozemstvom između posrednika i drugog rezidenta
 • u postupku unutarnje proizvodnje za usluge dorade, obrade i prerade, uključujući i potrošni materijal
 • za plaćanja između podružnice stranog osnivača i drugog rezidenta, pod određenim uvjetima
 • pri kupoprodaju robe s carinskog skladišta tipa D