Dana 30.09.2014. godine održana je redovna Skupština Udruge. Tema je bila aktualna problematika, poslovanje hrvatskih slobodnih zona u EU. Skupština je održana uz nazočnost predstavnika MINPO-a.