Slobodna zona je dio teritorija Republike Hrvatske na kojem se djelatnosti obavljaju pod posebno utvrđenim uvjetima.

U zoni se može obavljati: proizvodnja robe, oplemenjivanje robe, skladištenje robe, trgovina na veliko, strateške aktivnosti poslovne podrške, aktivnosti osnivanja tehnoloških razvojno-inovacijskih centara te pružanje usluga, osim bankarskih i drugih novčanih poslova i usluga osiguranja i reosiguranja imovine i osoba.

U zoni nije dopušteno obavljanje trgovine na malo.

Roba koja se unosi u zonu mora glede zdravstvene, veterinarske ili fitopatološke ispravnosti udovoljavati uvjetima koji su propisani u Republici Hrvatskoj.

PROŠIRITE SVOJE POSLOVANJE

ULAŽITE U SLOBODNE ZONE U HRVATSKOJ

Slobodne zone u Hrvatskoj su mogućnost vašeg ulaganja

… ukoliko ste zainteresirani za proizvodnju namijenjenu izvozu, međunarodne trgovinske i uslužne djelatnosti s dodanom vrijednošću ili intenzivne aktivnosti vezane uz istraživanje i razvoj, odaberite neku od 13 slobodnih zona. Četiri se nalaze u lukama Puli, Rijeci, Splitu i Pločama, a ostale su razmještene u unutrašnjosti: Krapinsko-zagorska, Splitsko-dalmatinska zona, zone u Kukuljanovu, Osijeku, Ribniku, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Vukovaru i Zagrebu.

Visoko obrazovana radna snaga, razvijena infrastruktura te povoljan geoprometni položaj omogućuju pristup tržištu od 500 milijuna potrošača. Niz međunarodnih tvrtki iz Italije, Njemačke, Austrije, Švicarske i Francuske već je u hrvatskim slobodnim zonama. Djelatnosti koje se obavljaju u slobodnim zonama su tradicionalna proizvodnja koja uključuje metalnu i automobilsku industriju, tekstilnu proizvodnju, građevinarstvo i brodogradnju te informatičku tehnologiju, izradu softvera, inovativne kompjuterski vođene tehnologije i strojeve, te proizvodnju medicinskih proizvoda i pomagala.

Osnovno o Hrvatskoj

Stanovništvo 4.4 milijuna

Površina 56.594 km2

Glavni grad Zagreb

Jezik hrvatski

Valuta hrvatska kuna (HRK)

Politički sustav parlamentarna demokracija

Vremenska zona srednje europsko vrijeme (CET)

Klima kontinentalna i mediteranska

Međunarodni status članica WTO-a, CEFTA-e i NATO, zemlja kandidat za članstvo u EU

izvor: Republika Hrvatska – Državni zavod za statistiku, 2007.

Uprave slobodnih zona

… bit će vaš “one stop shop“ i pružiti slijedeće usluge:

• pomoći će vam u osnivanju novog poduzeća i/ili zajedničkog ulaganja

• pomoći će pri ishođenju potrebnih dozvola od lokalnih i državnih institucija

• pomoći će vam u carinjenju, otpremi i špediciji

• povezat će vas s domaćim tvrtkama i postojećim ulagačima

• pomoći će vam u umrežavanju na lokalnoj i regionalnoj razini, s visokoobrazovnim institucijama, sveučilištima, lokalnim i regionalnim tijelima uprave, te pružateljima poslovnih usluga

Zašto ulagati u slobodne zone u Hrvatskoj?

• lak pristup kvalificiranoj, obrazovanoj, inovativnoj, produktivnoj i višejezičnoj radnoj snazi koja će odgovoriti vašim potrebama

• dobre poveznice s visokoobrazovnim institucijama i ustanovama

• razvijena informatička infrastruktura

• povoljan geoprometni položaj te suvremena prometna infrastruktura i izvrsna povezanost

• duga tradicija industrijske proizvodnje i domaće tvrtke s kojima se može dobro povezati u proizvodnji i međunarodnim uslugama

• partnerski pristup i snažna podrška hrvatske Vlade

• sigurno poslovno okruženje

Dodatni razlozi za ulaganje

• slobodne zone koje se lako prilagođavaju posebnim potrebama ulagača

• infrastruktura sa svim uslugama unutar zona, proizvodnje te distribucije robe i usluga

• konkurentna cijena komunalnih usluga

• poticaji, porezne i carinske olakšice namijenjene ulagačima

• izvrsne pomorske, cestovne, željezničke i zračne veze s Europom i ostatkom svijeta