Vlada RH donijela je na svojoj 81. sjednici održanoj dana 28.03.2013. Uredbu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_40_736.html)