30.06.2011. godine u Ministarstvu financija – Carinska uprava RH (Središnji ured,  Služba za carinski sustav i procedure) održan je sastanak o otvorenim pitanjima glede carinskog postupanja i nadzora u slobodnim zonama, u organizaciji pomoćnika ravnatelja gosp. Bosiljka Zlopaše i načelnice gđe. Melite Buljan, uz sudjelovanje gosp. Ive Radkovića, voditelja Odsjeka u Upravi za gospodarsku diplomaciju, izvoz i investicije pri MINGORP.

Sukladno predloženom okviru aktivnosti Radne grupe za razvoj slobodnih zona koji je Udruga uputila MINGORP, gdje se traži ponovno analiziranje opcija za uključivanje stranih fizičkih i pravnih osoba u obavljanje tranzitnih poslova u zonama, a nastavno na konkretni slučaj/upit SZ Zagreb o istome, razgovaralo se o predmetnoj problematici i drugim aktualnostima vezano za carinski nadzor u slobodnim zonama.

Prema tumačenju CURH inozemnim pravnim i/ili fizičkim osobama, odnosno njihovim predstavnicima (partnerima ili podružnicama) u RH – korisnicima slobodnih zona, dozvoljava se djelatnost trgovine na carinskom području RH (uključujući i slobodne zone) – konsignacija. Dakle, zastupnik inozemne osobe mora posjedovati valjani ugovor o zastupanju i registrirati se za obavljanje djelatnosti zastupanja i skladištenja da bi u slobodnoj zoni mogao skladištiti tuđu robu (vlasništvo inozemne osobe) i istu dalje otpremati (uz fakture koje izdaje vlasnik robe) drugim carinskim ispostavama na carinskom području RH, odnosno korisnicima carinskog skladišta tipa D, uključujući i one u zračnim lukama (za duty free ponudu u zrakoplovima na međunarodnim letovima). Međutim, preporuča se u slučajevima osjetljive robe tražiti dodatno mišljenje CURH.

CURH počinje s provedbom provoznog postupka uz uporabu NCTS sustava od 01.08.2011. te je gosp. Zlopaša naglasio da je na web stranicama dostupan Naputak br. 2/11 objavljen 21.06.2011. Posebno je skrenuo pozornost na točku 7. predmetnog dokumenta (stavci 3., 4. i 5.) – dio koji se odnosi na poslovanje korisnika slobodnih zona.

Upitna je primjena Moderniziranog Carinskog zakona Zajednice od lipnja 2013. tehničkih problema   (e-carina nije izvediva u svim predviđenim segmentima). Još uvijek nije posve razvidno na koji će način poslovati slobodne zone po ulasku RH (status robe iz EU nakon pristupanja, preferencijalno podrijetlo robe i dokazivanje istog, završetak postupka provoza u morskim lukama/slobodnim zonama, porezni tretman i dr.).